Leverandør av norsk stein fra fjell i Gudbrandsdalen